Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.advizy.nl). We adviseren u om deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de (algemene) voorwaarden van specifieke producten en diensten aangeboden via deze website en deze disclaimer, prevaleren de (algemene) voorwaarden van deze producten en diensten.

Advizy behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te kunnen wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij adviseren u periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, gewijzigd is.

Gebruik van de website

De op of via deze internetsite aangeboden informatie is alleen bedoeld voor algemene doeleinden en behelst geen advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn geheel voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Advizy er naar streeft juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekt Advizy expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Advizy garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Advizy is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van de informatie op haar website. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.