Klachtenprocedure

Het indienen van een klacht

Ook bij Advizy kan het voorkomen dat wij fouten maken. Als dit het geval is willen we die vanzelfsprekend direct oplossen. Heeft u een klacht? Dan vernemen wij dat graag.

Zo kunt u op verschillende manieren een klacht indienen:

  • Door een email te sturen naar
  • Door een brief te sturen naar Advizy, Schoutensteeg 1 4171 CK Herwijnen


Vermelding gegevens en meezenden stukken

Om uw klacht snel en zorgvuldig te kunnen behandelen, hebben wij onderstaande gegevens minimaal nodig:

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en naam van de organisatie;
  • De datum waarop de ontevredenheid gestart is en de datum waarop u dit kenbaar hebt gemaakt;
  • Een goede omschrijving van de klacht;
  • Eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken


Het ontvangen van een reactie

Wij sturen u binnen een week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging toe. Daarnaast zullen wij, waar nodig, zoeken naar een passende oplossing om ontevredenheid in de toekomst te voorkomen. Aangezien wij graag nauwkeurig te werk gaan, is het mogelijk dat het enige tijd zal kosten voordat we onze (eerste) reactie versturen. Wij streven ernaar om uiterlijk twee weken na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie te geven. Indien wij verwachten dat dit niet binnen twee weken gaat lukken, zal u daarvan altijd tijdig op de hoogte worden gesteld, uiteraard met een geldige reden.

Vertrouwelijkheid

De klacht wordt door beide partijen vertrouwelijk behandeld.

Beroepsmogelijkheid

Bent u het niet eens met de afwikkeling van de klacht, dan wordt een onafhankelijke derde ingeschakeld.

Heeft u na mediation nog steeds het gevoel dat uw klacht niet afdoende is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut financiële diensten, de KiFiD. Wij volgen volgen de uitspraak van de KiFiD.

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze Algemene Voorwaarden.